Zásady ochrany osobních údajů

Úvod
Vítejte u Zásad ochrany osobních údajů společnosti Giti Tire.

Společnost Giti Tire respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vás budou informovat o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, když nás kontaktujete, zakoupíte od nás produkty nebo navštívíte naše webové stránky (bez ohledu na to, odkud jste je navštívili) a informovat o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákon chrání.
Pro pochopení významu některých termínů použitých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů použijte Slovníček níže.

 1. Důležité informace a kdo jsme
  Účel těchto Zásad ochrany osobních údajů
  Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak společnost Giti Tire shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím vašeho používání této webové stránky, včetně veškerých údajů, které můžete poskytnout prostřednictvím této webové stránky, když se přihlásíte k odběru našich informačních bulletinů, nebo při zakoupení produktů či služeb, nebo se zúčastníte soutěže.
  Tato webová stránka není určena dětem a vědomě neshromažďujeme údaje týkající se dětí.
  Je důležité, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů spolu s jakýmikoli dalšími zásadami ochrany osobních údajů nebo zásadami zpracování, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si byli plně vědomi, jak a proč vaše údaje používáme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují další oznámení zásad ochrany osobních údajů a nejsou určeny k jejich nahrazení.

Správa
Společnost Giti Tire (dále společně označované jako "my", "nás" nebo "naše") je dle těchto Zásadách ochrany soukromí odpovědná za vaše osobní údaje .
Jmenovali jsme správce ochrany osobních údajů, který je zodpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad ochrany soukromí, obraťte se na správce ochrany osobních údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
Kontaktní údaje
Úplný název právnické osoby: Giti Tire Deutschland GmbH
E-mailová adresa: e-mail: info@eu.giti.com
Poštovní adresa: Hollerithallee 18 A, 30419 Hannover, Německo
Telefonní číslo: +49 (0) 511-5153 56-0
Fax: +49 (0) 511-5153 56-10
Máte právo kdykoli podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU, www.uoou.cz). Uvítáme však možnost nejprve sami vypořádat vaše obavy, takže prosíme, kontaktujte nás dříve, než se obrátíte na UOOU.
Změny v Zásadách ochrany osobních údajů a vaše povinnost informovat nás o změnách
Zásady ochrany osobních údajů pravidelně revidujeme. Tato verze byla naposledy aktualizována dne 15. června 2018. Předchozí verze lze získat, když nás kontaktujete.
Je důležité, aby vaše osobní údaje, které máme, byly přesné a aktuální. Informujte nás, pokud se vaše osobní údaje během vašeho vztahu s námi změní.

Odkazy na třetí strany
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám umožnit shromažďování nebo sdílení údajů o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a nezodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek / organizací, které navštívíte.

 1. Jaké údaje o vás shromažďujeme
  Osobní údaje znamenají veškeré informace o jednotlivci, ze kterých může být tato osoba identifikována. To nezahrnuje údaje, kde byla odstraněna totožnost (anonymní údaje).
  Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a převádět různé druhy osobních údajů o vás, které jsme seskupili takto:
  • Identifikační údaje zahrnují název společnosti nebo jméno, rodné jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.
  • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
  • Finanční údaje zahrnují údaje o bankovním účtu a platební kartě.
  • Údaje o transakcích obsahují podrobnosti o platbách a další podrobnosti o produktech a službách, které jste od nás zakoupili.
  • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a umístění, typy a verze plugin prohlížečů, operační systém, platformu a další technologie v zařízeních, které používáte k přístupu k tomuto webu.
  • Údaje profilu zahrnují nákupy nebo objednávky, které jste uskutečnili, vaše zájmy, preference, zpětná vazba a odpovědi na průzkumy.
  • Údaje o použití zahrnují informace o tom, jak využíváte naše webové stránky, produkty a služby.
  • Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference při přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.
  Můžeme také shromažďovat, používat a sdílet získaná data, jako jsou statistické nebo demografické údaje za jakýmkoli účelem. Souhrnná data mohou být odvozena z vašich osobních údajů, ale dle zákona nejsou považovány za osobní údaje, neboť tyto údaje nebudou přímo či nepřímo odhalovat vaši totožnost. Můžeme například shromáždit údaje o využití a vypočítat procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci webové stránky. Pokud však spojujeme nebo propojíme souhrnné údaje s osobními údaji, jež by vás mohly přímo nebo nepřímo identifikovat, považujeme kombinovaná data za osobní údaje, s nimiž bude nakládáno v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
  Nebudeme o vás shromažďovat žádné zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme ani informace o odsouzeních a trestných činech.
  Pokud neposkytnete osobní údaje
  Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje podle zákona nebo podle smluvních podmínek, které máme s vámi uzavřené, a pokud tyto údaje neposkytnete na vyžádání, nemusíme být schopni splnit podmínky smlouvy, kterou máme nebo se snažíme uzavřít (například vám poskytneme zboží nebo služby). V tomto případě možná budeme muset zrušit dodání výrobku nebo služby, ale v takovém případě vás budeme informovat.
 2. Jak se shromažďují vaše osobní údaje?
  Pro shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, mimo jiné prostřednictvím:
  • Přímé interakce. Můžete nám poskytnout vaše identifikační, kontaktní a finanční údaje vyplněním formulářů (jako jsou objednávkové formuláře) nebo odpovídajícím způsobem zasláním poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným způsobem. To zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když:
  • žádáte o naše produkty nebo služby;
  • si vyžádáte marketing, který vám bude zaslán;
  • se zúčastníte soutěže, propagace, promo-akce nebo průzkumu; nebo
  • nám poskytnete zpětnou vazbu anebo nás kontaktujete.
  • Automatizované technologie nebo interakce.
  Při interakci s našimi webovými stránkami automaticky shromažďujeme technické údaje o vašem zařízení, akcích a vzorcích procházení. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookies a dalších podobných technologií.
  • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje.
  Můžeme obdržet osobní údaje o vás od různých třetích stran a veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže.
  • Technické údaje od těchto stran:
  a) poskytovatelů analytických služeb;
  b) reklamních sítí umístěných v rámci nebo mimo EU; a
  c) poskytovatelů vyhledávacích informací umístěných v rámci nebo mimo EU.
  • Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb umístěných v rámci nebo mimo EU.
  • Identifikační a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako je například Obchodní rejstřík v rámci EU.
  • Úvěrové referenční agentury

Poskytování webových stránek a vytváření protokolů

 1. Popis a rozsah zpracování dat
  Při každém přístupu k našim webovým stránkám systém automaticky sbírá data a informace z počítačového systému volajícího počítače. Shromažďují se následující údaje:
  • Informace o prohlížeči uživatele
  • IP adresa uživatele
  • Datum a čas přístupu na webové stránky
  • Navštívené stránky
  • Webová stránka, ze které uživatel přistupuje na webové stránky společnosti Giti Tire Deutschland GmbH.
  Tato data ukládáme do souborů protokolu vašeho systému s výjimkou adresy IP uživatele nebo jiných dat, které umožňují přiřazení údajů k uživateli. Pokud získáváte stránky a soubory na našich webových stránkách a budete požádáni o zadání údajů o sobě, upozorňujeme, že tento přenos dat po internetu je nezabezpečený a údaje mohou být takto zaznamenány nebo dokonce zneužity neoprávněnými osobami.
 2. Právní základ pro zpracování údajů
 3. Právním základem pro dočasné uchovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR.
 4. Účel zpracování údajů
  Jsme závislí na dočasném ukládání IP adresy uživatele našeho webu, tj. v období používání internetu, aby naše webové stránky byly přístupné v počítači uživatele. Současně to představuje náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 5. Doba uchovávání
  Jakmile data již nejsou potřebná k dosažení účelu jejich sběru, budou odstraněna. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je tomu tak v případě ukončení příslušné relace.
 6. Možnost námitek a vyloučení
  Jelikož provoz našeho webu závisí na shromažďování výše uvedených údajů nebo uložení do souborů protokolu, uživatel nemá možnost vznesení žádných námitek.

Použití souborů cookies

 1. Popis a rozsah zpracování dat
  Při návštěvě našeho webu mohou být ve vašem počítači uloženy informace ve formě tzv. cookies. Tyto soubory cookies se používají pouze k zajištění fungování webových stránek. Jiné soubory cookies (například pokud jde o používání webu) jsou nastaveny pouze na základě vašeho souhlasu (viz zásady cookies). Cookies můžete také odmítnout pomocí nastavení prohlížeče. Poukazujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 2. Účel zpracování dat
  Účelem použití technicky nezbytných souborů cookies je usnadnit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
  Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými soubory cookies nejsou používány k vytváření uživatelských profilů.
  Tyto účely představují náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. Doba uchovávání, námitky a možnosti likvidace
  Soubory cookies jsou uloženy v počítači uživatele a jsou mu předány z naší strany. Každý uživatel může zakázat nebo omezit přenos souborů cookies změnou nastavení v jeho internetovém prohlížeči. Již uložené soubory cookies lze kdykoli smazat. Pokud jsou cookies pro naše webové stránky zakázány, nemusí být možné plně využít všechny funkce webu.
  Můžete nastavit, aby váš prohlížeč odmítl všechny nebo některé soubory cookies prohlížeče, nebo vás upozorňoval, když webové stránky nastavují nebo mají přístup k souborům cookies. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookies, upozorňujeme vás, že některé části této webové stránky se mohou stát nepřístupnými nebo nemusí nefungovat správně.
 4. Jak používáme vaše osobní údaje
  Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon dovoluje. Nejčastěji použijeme vaše osobní údaje za následujících okolností:
  • Jedná-li se o smluvní vztah, který se chystáme s vámi uzavřít nebo jsme již uzavřeli.
  • Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo pro oprávněné zájmy třetí strany), a vaše zájmy a základní práva nepřevažují nad těmito zájmy.
  • Pokud potřebujeme splnit naši zákonnou povinnost.
  Obecně se nespoléháme na udělení souhlasu jako právního základu pro zpracování vašich osobních údajů, i když budeme mít váš souhlas se zasíláním přímé marketingové komunikace třetích stran prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s marketingem, a to tak, že nás kontaktujete.
  Účely, pro které použijeme vaše osobní údaje
  Ve formátu tabulky níže jsme uvedli popis všech způsobů, jakými hodláme používat vaše osobní údaje, a o které právní základy se budeme opírat. Také jsme uvedli, jaké jsou naše oprávněné zájmy tam, kde je to vhodné.
  Vězte, že vaše osobní údaje lze zpracovávat na více než jednom právním základě v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme. Pokud je v tabulce uveden více než jeden účel zpracování vašich osobní údajů, a potřebujete podrobnosti o konkrétním právním důvodu, o který se opíráme, kontaktujte nás.

Marketing
Snažíme se poskytnout vám možnosti volby týkající se použití určitých osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a reklamy. Ustanovili jsme následující kontrolní mechanismy osobních údajů:
Propagační nabídky od nás
Můžeme použít vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, technické údaje, uživatelské údaje a údaje o profilu, abychom si vytvořili úsudek, co byste mohli chtít nebo potřebovat, nebo co by vás mohlo zajímat. Tímto způsobem rozhodujeme, které produkty, služby a nabídky mohou být pro vás relevantní (a toto nazýváme marketingem).
Jestliže jste od nás požadovali informace, nebo od nás zakoupili zboží nebo služby, obdržíte od nás marketingovou komunikaci, pokud jste nezvolili možnost odmítnutí marketingu.
Marketing třetích stran
Před tím, než vaše osobní údaje sdělíme třetím stranám pro marketingové účely, vyžádáme Váš výslovný souhlas.

Odmítnutí
Můžete nás nebo třetí strany kdykoli požádat o ukončení zasílání marketingových zpráv, a to tak, že nás budete kdykoli kontaktovat, nebo že budete následovat odkazy na odhlášení z jakékoli marketingové komunikace, která vám byla zaslána.
Pokud odmítnete zasílání této marketingové komunikace, nebude se to týkat osobních údajů, které nám byly poskytnuty v důsledku nákupu produktů / služeb, registrace, záruky, recenzí a zkušeností s výrobky / službami nebo jiných transakcí.

Změna účelu
Vaše osobní údaje použijeme pouze pro takové účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nebudeme rozumně zvažovat potřebu jejich použití k jinéu účelu a tento účel je slučitelný s původním účelem. Pokud chcete získat vysvětlení, jak je zpracování nového účelu kompatibilní s původním účelem, kontaktujte nás.
Pokud potřebujeme používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, upozorníme vás a vysvětlíme právní základ, který nám toto umožňuje.
Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to zákon požaduje nebo umožňuje.

 1. Zpřístupnění vašich osobních údajů
  Vaše osobní údaje můžeme sdílet se stranami uvedenými níže pro účely uvedené v tabulce [Účely, pro které použijeme vaše osobní údaje].
  • Interní třetí strany uvedené ve Slovníčku
  • Externí třetí strany uvedené ve Slovníčku
  • Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo sloučit části našeho podnikání nebo našeho vlastnictví. Případně se můžeme snažit získat další podniky nebo se s nimi spojit. Pokud by nastala změna našeho podnikání, mohou noví vlastníci používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
  Od všech třetích stran požadujeme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a aby s nimi zacházely v souladu se zákonem. Nepovolujeme poskytovatelům služeb třetích stran, aby používali vaše osobní údaje pro své vlastní účely a umožňujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro určené účely a v souladu s našimi pokyny.

 2. Zabezpečení dat
  Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, která brání tomu, aby vaše osobní údaje byly náhodně ztraceny, neoprávněně použity, zpřístupněny, změněny nebo zveřejněny. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům těm zaměstnancům, agentům, dodavatelům a dalším třetím stranám, které je potřebují vědět. Ti budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů a podléhají závazku mlčenlivosti.
  Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na zneužití osobních údajů a budeme vás a jakýkoli příslušný orgán informovat o jejich porušení, pokud to od nás zákon vyžaduje.

 3. Uchovávání dat
  Jak dlouho budete používat mé osobní údaje?
  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, která je přiměřeně nezbytná k naplnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, regulačních, daňových, účetních nebo oznamovacích požadavků. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu v případě stížnosti, nebo pokud se opodstatněně domníváme, že v souvislosti s naším vztahem k vám existuje možnost soudního sporu.
  Pro určení vhodného období uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody způsobené neoprávněným použitím nebo zpřístupněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda můžeme dosáhnout těchto cílů jinými způsoby, a platnými právními, regulačními, daňovými, účetními nebo jinými požadavky.
  Ze zákona jsme povinni pro daňové účely udržovat základní informace o našich zákaznících (včetně kontaktních údajů, identit, finančních údajů a údajů o transakcích) po dobu šesti let poté, co přestanou být našimi zákazníky.
  V některých případech můžete požádat o smazání údajů: pro další informace viz [vaše zákonná práva] níže.
  V některých případech budeme vaše osobní údaje anonymizovat (tak, aby již nebyly s vámi spojitelné) pro průzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění.

 4. Vaše zákonná práva
  Za určitých okolností máte práva podle zákonů na ochranu údajů ve vztahu k vašim osobním údajům, jako jsou práva:
  • Požadovat přístup k vašim osobním údajům.
  • Požadovat opravu vašich osobních údajů.
  • Požadovat vymazání vašich osobních údajů.
  • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
  • Požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Požadovat převod vašich osobních údajů.
  • Odvolat váš souhlas.
  Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás.
  Obvykle není vyžadován žádný poplatek
  Za přístup k vašim osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset zaplatit žádný poplatek. Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená. Případně za těchto okolností můžeme odmítnout vyhovět vaší žádosti.
  Co od vás můžeme potřebovat
  Může být zapotřebí vyžádat od vás konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit si právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo k výkonu jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti pro urychlení naší odpovědi.
  Lhůta pro odpověď
  Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do jednoho měsíce. Občas nám může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali několik žádostí. V takovém případě vás budeme informovat o aktuálním stavu.

 5. Slovníček
  PRÁVNÍ ZÁKLAD
  Oprávněný zájem znamená zájem našeho podnikání na jeho vedení a řízení, abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší služby / produkty a ty nejlepší a nejbezpečnější zkušenosti. Ujišťujeme vás, že bereme v úvahu a vyrovnáme jakýkoli potenciální dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva, než zpracujeme vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy. Vaše osobní údaje nevyužíváme k činnostem, kde jsou naše zájmy převýšeny dopadem na vás (pokud nemáme váš souhlas, nebo jej zákon nevyžaduje nebo nepovoluje). Další informace o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy proti jakémukoli potenciálnímu dopadu na vás v souvislosti s konkrétními aktivitami, získáte tak, že nás budete kontaktovat.
  Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů v případě, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo učinění kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.
  Dodržování zákonné povinnosti znamená zpracování vašich osobních údajů tehdy, kdy je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme.

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA
Máte právo:
Požadovat přístup k vašim osobním údajům (obecně známý jako "žádost o přístup k údajům"). To vám umožní obdržet výpis osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit, že jsme je zpracovávali legálně.
Požadovat opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožňuje opravit nebo doplnit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme, i když můžeme potřebovat ověřit správnost nově poskytnutých údajů.
Požadovat vymazání vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistují žádné důvody, abychom je dále zpracovávali. Máte také právo požadovat smazání nebo odstranění vašich osobních údajů, kde jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), kde jsme mohli vaše informace zpracovávat neoprávněně, nebo kde jsme povinni vymazat vaše osobní údaje pro dodržení místních zákonů. Upozorňujeme však, že nemusíme vždy vyhovět vaší žádosti o vymazání z konkrétních právních důvodů, které vám budou v případě potřeby oznámeny v okamžiku vašeho požadavku.
Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, kdy se opíráme o náš oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí strany), a pokud vás vaše konkrétní situace vede k pocitu, že zpracování vašich údajů má dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování vašich informací, které převyšují vaše práva a svobody.
Požadovat omezení zpracovávání vašich osobních údajů. To vám umožňuje požadovat pozastavení zpracovávání vašich osobních údajů v následujících situacích:
• Pokud chcete, abychom stanovili přesnost údajů.
• Pokud považujete naše použití údajů za nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali.
• Pokud si sami přejete, abychom zachovali vaše údaje, i když je již dále nepotřebujeme, ale vy je potřebujete ke vznesení, uplatnění nebo obhájení svých právních nároků.
• Pokud jste vznesli námitku proti využívání vašich údajů, ale my musíme ověřit, zda máme oprávněné převyšující důvody k jejich použití.
Požadovat převod vašich osobních údajů na vás nebo na třetí osobu. Poskytneme vám nebo vámi určené třetí osobě vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, ke kterým jste původně poskytli souhlas k použití, nebo kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi uzavřené.
Kdykoli odvolat svůj souhlas tam, kde se opíráme o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného dříve, než odvoláte svůj souhlas. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná nebudeme schopni poskytnout vám určité produkty nebo služby. Pokud tomu tak je, poradíme vám v okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláváte.

E-mailový kontakt

 1. Popis a rozsah zpracování údajů
  Na naší webové stránce může uživatel kontaktovat společnost Giti Tire Deutschland GmbH prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní údaje uživatele předávané elektronickou poštou ukládány tak, aby odpovídaly uživateli. Přenos dat třetím stranám se neuskuteční.
 2. Právní základ pro zpracování údajů
  Právním základem pro zpracování údajů je přítomnost souhlasu uživatele dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a v důsledku zaslání e-mailu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. Účel zpracování údajů
  Účelem zpracování dat je zajistit schopnost s vámi korespondovat.
 4. Doba uchovávání údajů
  Údaje vymažeme, jakmile jejich shromažďování již není nutné k dosažení účelu. Pokud jde o osobní údaje zaslané e-mailem, je tomu tak v případě, že příslušná korespondence s vámi skončila a podle zásad řádného účetnictví vypršela zákonná promlčecí lhůta pro jakékoli občanské nároky a / nebo lhůty uchovávání. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že relevantní skutečnosti byly s konečným výsledkem objasněny.
 5. Právo námitky a odstranění údajů
  Máte možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti dalšímu uchovávání údajů. Bez osobních kontaktních údajů však s vámi nelze vést žádnou další korespondenci.
  V takovém případě vás žádáme, abyste nás přímo kontaktovali na e-mailovou adresu: info@eu.giti.com. Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktu budou v tomto případě odstraněny.

Zásady ochrany osobních údajů pro sociální síť společnosti Facebook

 1. Popis a rozsah zpracování údajů
  Naše webové stránky používají sociální pluginy ze sítě facebook.com provozované firmou Facebook Inc., USA ("Facebook"). Pokud navštívíte webovou stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo do vašeho prohlížeče a začleněn do webové stránky. Integrací pluginů získává společnost Facebook informace o tom, že jste navštívili odpovídající stránku našeho webu. Pokud jste přihlášeni k Facebooku, může Facebook přiřadit tuto vaši návštěvu k vašemu Facebookovému účtu, pokud například interagujete s pluginy, stisknete tlačítko "Like" ("Líbí se"), nebo zanecháte komentář.
 2. Právní základ pro zpracování údajů
  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. Účel zpracování údajů
  Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku. de-de.facebook.com/policy.php
 4. Doba uchovávání, námitky a odstranění údajů
  Pokud nechcete, aby společnost Facebook shromažďovala údaje o vás prostřednictvím našich webových stránek, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit.

Zásady ochrany osobních údajů pro sociální síť společnosti Twitter

 1. Popis a rozsah zpracování údajů
  Na našich stránkách fungují služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., USA. Použitím Twitteru a funkce "Re-Tweet" jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a sdíleny s ostatními uživateli. Tyto údaje jsou také předávány společnosti Twitter.
 2. Právní základ pro zpracování údajů
  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. Účel zpracování údajů
  Účel a rozsah zpracování a využívání údajů prostřednictvím služby Twitter, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany soukromí Twitteru (twitter.com/privacy).
 4. Doba uchovávání, námitky a možnosti odstranění údajů
  Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel našich webových stránek nemáme povědomí o obsahu přenášených dat a jejich použití prostřednictvím Twitteru. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese twitter.com/privacy. Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese twitter.com/account/settings.

X. Sítě sociálních médií

 1. Meta platformy
  • Provozujeme jednu nebo více firemních webových stránek („fanouškovských stránek“) na Facebooku a Instagram, zejména za účelem sebeprezentace a budování značky, ale také pro komunikaci se zákazníky a nábor zaměstnanců.
  • Vaše údaje zpracováváme – kromě dalších níže uvedených postupů – pouze v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím platformy. V tomto případě Facebook shromažďuje vaše údaje a dává nám je k dispozici. Za určitých okolností může také dojít k uložení a dalšímu zpracování z naší strany. Zpracování vašich osobních údajů v případě dotazu nebo žádosti je založeno na našich dalších příslušných prohlášeních o ochraně údajů.
  • V závislosti na případu je právním základem pro zpracování osobních údajů zpracování za účelem uzavření a plnění smlouvy s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo na základě našeho oprávněného zájmu na komunikaci s uživateli a naší veřejné image za účelem reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
   Pokud jste poskytovateli sociální sítě udělili souhlas s výše popsaným zpracováním údajů s účinností pro nás, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  • Dále můžeme shromažďovat údaje od návštěvníků našich firemních webových stránek, pokud lze zobrazení jako návštěvník definovat jako zpracování. Tyto údaje – s výhradou dalších níže uvedených postupů – neukládáme na vlastních systémech ani je dále systematicky nezpracováváme prostřednictvím příležitostného potvrzení. Pro tyto kroky zpracování platí naše informace o odpovědném orgánu, pověřenci pro ochranu osobních údajů a prohlášení o vašich právech jako subjektu údajů.
  • Rádi bychom upozornili, že pro jakékoli další zpracování na našich fanouškovských stránkách platí prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Meta Platforms, Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA) nebo Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Předávání údajů do třetích zemí je založeno na použití standardních smluvních doložek podle Evropské komise: https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Další podrobné informace o zpracování údajů společností Facebook a o příslušných možnostech vznášení námitek naleznete na https://www.facebook.com/about/privacy/ a na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Facebook je poskytovatelem této služby a jako jediný je oprávněn poskytovat úplné informace o zpracování údajů na Facebooku.
  • Rádi bychom upozornili, že uplatnění práv subjektu údajů a žádosti o informace je nejlepší adresovat společnosti Facebook. Pouze Facebook má přístup k vašim údajům a může okamžitě přijmout opatření k jejich odstranění, omezení atd. nebo k poskytnutí informací. V případě potřeby vás samozřejmě při uplatňování vašich práv podpoříme. Možnosti odhlášení naleznete na stránkách: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com.
  • Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ nebo https://help.instagram.com/155833707900388/.

 2. YouTube
  • Provozujeme jednu nebo více firemních webových stránek na sociální síti YouTube společnosti Google Inc., zejména za účelem sebepropagace.
  • Domníváme se, že toto rozhodnutí lze obdobně aplikovat i na jiné sociální sítě, včetně YouTube. Zatím nám není známo, že by kanál YouTube nabízel dohodu, která by splňovala požadavky čl. 26.
  • Rádi bychom vás upozornili, že zde nabízený kanál YouTube a jeho funkce používáte na vlastní nebezpečí. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. sdílení, lajkování, dislajkování, komentování).
  • Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím platformy YouTube. V takovém případě YouTube vaše údaje shromažďuje a poskytuje nám je.
   Za určitých okolností může dojít i k uložení a dalšímu zpracování z naší strany. Zpracování vašich osobních údajů je pak založeno na některém z našich dalších prohlášení o ochraně osobních údajů v závislosti na tom, do které skupiny subjektů údajů patříte.
   Dále můžeme shromažďovat údaje od návštěvníků našich firemních webových stránek, pokud lze zobrazení jako návštěvník definovat jako zpracování. Tyto údaje však neukládáme ve vlastních systémech ani je dále systematicky nezpracováváme prostřednictvím příležitostného potvrzení.
  • V závislosti na případu je právním základem pro zpracování osobních údajů zpracování za účelem zahájení a plnění smlouvy s vámi v souladu s článkem Komunikace s uživateli a naše externí prezentace za účelem reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR. Pokud jste poskytovateli sociální sítě udělili souhlas s výše popsaným zpracováním údajů s účinností pro nás, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  • Na tyto kroky zpracování se vztahují naše informace týkající se odpovědného orgánu, pověřence pro ochranu osobních údajů a prohlášení o vašich právech jako subjektu údajů.
  • Rádi bychom upozornili, že pro jakékoli další zpracování na našem kanálu YouTube platí prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001 nebo případně Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. O druhu a rozsahu údajů zpracovávaných společností Google, způsobu jejich zpracování a použití ani o předávání těchto údajů třetím stranám nemáme dostatek potřebných informací ani na to nemáme žádný vliv. V tomto ohledu nemáme žádné účinné možnosti kontroly. Další informace o zpracování osobních údajů společností YouTube naleznete zde:
  • Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
   Ochrana údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   Zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
   V případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, platí standardní smluvní doložky.

 3. LinkedIn
  • Naše společnost provozuje kanál sociálních médií na platformě LinkedIn.
  • Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že kontaktujete naše personální oddělení prostřednictvím platformy LinkedIn nebo se přihlásíte na inzerovanou pozici prostřednictvím LinkedIn právě pro tyto účely. V takovém případě LinkedIn vaše údaje shromažďuje a poskytuje nám je.
   V závislosti na případu je právním základem pro zpracování osobních údajů zpracování za účelem uzavření a plnění smlouvy s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo na základě našeho oprávněného zájmu na komunikaci s uživateli a naší veřejné image za účelem reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
   Pokud jste poskytovateli sociální sítě udělili souhlas s výše popsaným zpracováním údajů s účinností pro nás, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   Za určitých okolností může dojít i k uložení a dalšímu zpracování z naší strany. Zpracování vašich osobních údajů v případě žádosti je založeno na našem prohlášení o ochraně osobních údajů žadatele.
   Dále můžeme shromažďovat údaje od návštěvníků našich firemních webových stránek, pokud lze zobrazení jako návštěvník definovat jako zpracování. Tyto údaje však neukládáme ve vlastních systémech ani je dále systematicky nezpracováváme prostřednictvím příležitostného potvrzení.
   Na tyto kroky zpracování se vztahují naše informace týkající se odpovědného orgánu, pověřence pro ochranu osobních údajů a prohlášení o vašich právech jako subjektu údajů.
  • Ohledně jakéhokoli dalšího zpracování bychom rádi upozornili, že na naši firemní stránku na LinkedIn se vztahuje prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen LinkedIn).
  • Další informace o zpracování osobních údajů společností LinkedIn naleznete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 4. Xing
  • Provozujeme jednu nebo více firemních webových stránek na profesionální sociální síti XING, zejména za účelem sebepropagace, ale také náboru.
  • Předpokládáme, že toto rozhodnutí lze analogicky aplikovat i na jiné sociální sítě, včetně XING. Zatím nám není známo, že by XING nabízel dohodu, která by splňovala požadavky čl. 26.
  • Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že kontaktujete naše personální oddělení prostřednictvím platformy XING nebo se přihlásíte na inzerovanou pozici prostřednictvím XING. V takovém případě XING vaše údaje shromažďuje a poskytuje nám je. Za určitých okolností může dojít také k uložení a dalšímu zpracování z naší strany. Zpracování vašich osobních údajů v případě žádosti o zaměstnání je založeno na našem prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů.
  • V závislosti na případu je právním základem pro zpracování osobních údajů zpracování za účelem uzavření a plnění smlouvy s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo na základě našeho oprávněného zájmu na komunikaci s uživateli a naší veřejné image za účelem reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
   Pokud jste poskytovateli sociální sítě udělili souhlas s výše popsaným zpracováním údajů s účinností pro nás, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   Za určitých okolností může dojít i k uložení a dalšímu zpracování z naší strany. Zpracování vašich osobních údajů v případě žádosti je založeno na našem prohlášení o ochraně osobních údajů žadatele.
   Dále můžeme shromažďovat údaje od návštěvníků našich firemních webových stránek, pokud lze zobrazení jako návštěvník definovat jako zpracování. Tyto údaje však neukládáme ve vlastních systémech ani je dále systematicky nezpracováváme prostřednictvím příležitostného potvrzení.
   Na tyto kroky zpracování se vztahují naše informace týkající se odpovědného orgánu, pověřence pro ochranu osobních údajů a prohlášení o vašich právech jako subjektu údajů.
  • Rádi bychom upozornili, že pro jakékoli další zpracování na našich firemních stránkách na XING platí prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti NEW WORK SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Německo, tel.: +40 419 131-0, fax: +49 40 419 131 -11, e-mail: info@xing.com, (dále jen: XING). Další informace o zpracování osobních údajů společností XING naleznete zde: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 5. Tik Tok
  • Na sociální síti Tik Tok máme jednu nebo více prezentací, abychom mohli komunikovat s uživateli, kteří jsou zde zaregistrováni, a poskytovat jim informace o naší společnosti, produktech a službách.
  • Vaše údaje, které nám pošlete prostřednictvím těchto sítí, zpracováváme, abychom s vámi mohli komunikovat a odpovídat na vaše zprávy.
   Za určitých okolností může dojít i k uložení a dalšímu zpracování z naší strany. Zpracování vašich osobních údajů v případě žádosti je založeno na našem prohlášení o ochraně osobních údajů žadatele.
   Dále můžeme shromažďovat údaje od návštěvníků našich firemních webových stránek, pokud lze zobrazení jako návštěvník definovat jako zpracování. Tyto údaje však neukládáme ve vlastních systémech ani je dále systematicky nezpracováváme prostřednictvím příležitostného potvrzení.
   Na tyto kroky zpracování se vztahují naše informace týkající se odpovědného orgánu, pověřence pro ochranu osobních údajů a prohlášení o vašich právech jako subjektu údajů.
   Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na komunikaci s uživateli a naší veřejné image pro účely reklamy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
   Pokud jste poskytovateli sociální sítě udělili souhlas s výše popsaným zpracováním údajů s účinností pro nás, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  • Ohledně jakéhokoli dalšího zpracování bychom rádi upozornili, že na webové stránky naší společnosti se vztahuje prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů společností Tik Tok, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí, naleznete v prohlášení společnosti Tik Tok o ochraně osobních údajů: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Giti Tire Deutschland GmbH je:
Streit GmbH Management Systems
Spring Street 8
13158 Berlín
Telefon: +49 (0) 30 - 98 19 3 - 116
Fax: +49 (0) 30 - 98 19 3 - 135
E-mailová adresa: ds-beauftragter@streit-online.de

Hannover, červenec 2022
Giti Tire Germany GmbH