Impresum

Contact

Giti Tire Deutschland GmbH
Hollerithallee 17
30419 Hannover
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Fax: +49(0) 511-5153 56-10
E-Mail: info@eu.giti.com

IČ: HR-B 215376
Příslušný soud: Okresní soud Hannover
DIČ podle § 27a německého zákona o dani z přidané hodnoty: DE266888930
Vedení společnosti: Chia Hoong Tan, Huai Chin Lei

Upozornění o odpovědnosti::
I přes pečlivou obsahovou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek nesou výhradní odpovědnost jejich prvozovatelé.

Toto zákonné upozornění platí rovněž pro stránku na Facebooku Giti Tire Deutschland a na YouTube.