Vysvětlení údajů na evropském štítku

V roce 2012 oznámila EU zavedení požadavku na opatření pneumatik štítky obsahujícími informace o palivové účinnosti, přilnavosti na mokru a hlučnosti. (Předpis 1222/2009 novelizovaný dodatky EC/228/2011 a EC/1235/2011). Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti provozu a ekologické i ekonomické efektivity silniční dopravy v Evropě. Evropské štítky umožňují spotřebitelům při rozhodování o nákupu pneu získat lepší informace. Toto nařízení platilo už 8 let.

Pro zvýšení veřejné informovanosti o bezpečnostních a ekologických vlastnostech bude současné nařízení EU 1222/2009 nahrazeno novým nařízením EU 2020/740. Toto nařízení začalo platit 1. května 2021.

Shrnutí hlavních změn:

  • Grafická úprava nových štítků odpovídá standardům EU štítků pro ochranu životního prostředí
  • Doplnění QR kódu pro veřejný přístup k údajům na štítku a informačnímu produktovému listu
  • Přehodnocené uspořádání tříd
  • K dispozici pouze třídy A–E
  • Zavedení symbolu přilnavosti na sněhu (3PMSF)
  • títky nalepeny i na nákladních pneu (dříve nebylo vyžadováno)Nový systém označování se vztahuje na pneumatiky osobních automobilů, lehkých nákladních automobilů, autobusů a nákladních vozidel. Další podrobnosti o novém nařízení EU o označování pneumatik naleznete na oficiálních stránkách Evropské komise.

Všechny pneumatiky, které jsou nyní uváděny na trh EU, budou muset být registrovány na portálu EU pro ekodesign/označování (EPREL). Kromě samotného evropského štítku v elektronické podobě je rovněž přístupný informační produktový list.

Veřejnost má nyní prostřednictvím tohoto evropského portálu přístup k informacím o všech pneumatikách uvedených na trh EU. Byla zpřístupněna veřejná databáze, v níž lze vyhledat jakýkoli registrovaný výrobek.

V Giti vítáme nový systém eko-štítků a jsme přesvědčeni, že povede naše zákazníky k používání bezpečnějších a tišších pneumatik s nižší spotřebou paliva. Náš výzkumný a vývojový tým věnoval velkou pozornost konstrukci pneumatik splňujících nejvyšší bezpečnostní a ekologické standardy a jsme si tak jisti spokojeností našich zákazníků.


O ČEM VÁS ŠTÍTEK INFORMUJE?
Na štítku pneumatiky jsou uvedeny údaje o výrobci, interní kód výrobku, popis rozměru pneumatiky a kategorie pneumatiky.
Hodnotí 4 výkonnostní kritéria:

  • Palivová účinnost
  • Přilnavost na mokru
  • Vnější hlučnost odvalování pneumatiky
  • Přilnavost na sněhu

Palivová účinnost a přilnavost na mokru je vyjádřena pomocí 5 úrovní od A (nejlepší) po E (nejhorší). Naměřená hodnota hluku je uvedena na štítku spolu s písmeny A, B a C (A je nejnižší a C je nejvyšší úroveň hlučnosti).


PALIVOVÁ ÚČINNOST
Spotřeba paliva je ovlivněna deformací pneumatik při otáčení, což vede ke ztrátám energie ve formě tepla. To se označuje výrazem valivý odpor pneumatiky. Čím větší je deformace, tím vyšší je valivý odpor, k jehož překonání je potřeba více paliva. Jinými slovy, nižší valivý odpor znamená nižší spotřebu paliva a tím i nižší emise CO2. Nové štítky budou uvádět známku "valivého odporu", kde A je nejvyšší "palivová efektivita", a E nejnižší třída.
Černá šipka vedle stupnice ukazuje úroveň produktu.

Zákazníkům je třeba dát na vědomí, že skutečná úspora paliva a bezpečnost závisí především na chování řidiče. Zejména úsporný způsob jízdy může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimální spotřebu paliva musí být tlak v pneumatikách na správné úrovni a pravidelně kontrolovaný.


BRZDĚNÍ NA MOKRU
Nejdůležitější rolí pneumatiky je zajištění bezpečnosti, a to za každého počasí.
Záběr a přilnavost na mokru je jedním z nejdůležitějších výkonnostních kritérií každé pneumatiky.
Při kombinaci vlastností, jako je přilnavost na mokru, hlučnost, valivý odpor a bezpečnost, se nedá obejít bez určitých kompromisů v některých z výkonnostních kritérií.
Evropské štítky umožňují spotřebitelům určit si priority v požadovaných vlastnostech.
Štítek bude zobrazovat rozsah 5 úrovní, kde A je nejvyšší a E nejnižší přilnavost na mokru.

Poznámka: Při jízdě byste vždy měli mít na paměti doporučenou brzdnou dráhu a dodržovat bezpečnou vzdálenost.


VNĚJŠÍ HLUČNOST
Úrovně vnějšího hluku jsou rozděleny do 3 kategorií a uváděny v decibelech (dB) v porovnání s předepsanými úrovněmi hluku dle nařízení ECE117.
A = o 3 dB nižší než platný hlukový limit.
B = splňuje platný hlukový limit.
C = nesplňuje platný hlukový limit.

Zvýšení hlučnosti o pouhých několik decibelů představuje významný rozdíl v úrovni hluku. Rozdíl 3 dB ve skutečnosti zdvojnásobuje množství vnějšího hluku pneumatiky.


PŘILNAVOST NA SNĚHU
Symbol 3PMSF na štítku zaručuje skutečné zimní výkony, protože označuje pneumatiku speciálně navrženou pro použití na sněhu. Takováto pneumatika prošla stanoveným objektivním testem dle ECE117, což znamená, že má určitou úroveň vyšší trakce na sněhu než standardní referenční testovací pneumatika.