Personvernerklæring

I. Generell informasjon om databehandling ved Giti Tire Deutschland GmbH

Følgende forskrifter, merknader og opplysninger gjelder for behandling av fysiske personers personopplysninger. "Personopplysninger" er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En person er "identifiserbar" hvis han/hun kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata eller andre spesielle karakteristikker.

 1. Omfanget av behandlingen av personopplysninger
  Vi tar våre kunders personopplysninger på største alvor. Derfor behandler vi kun personopplysningene til brukere av våre nettsteder så langt dette er nødvendig for å kunne tilby et fungerende nettsted samt vårt innhold og våre tjenester. Utover dette skjer behandlingen kun etter samtykke fra den gjeldende brukeren. Et unntak foreligger i de tilfeller hvor forhåndsinnhentet samtykke av faktiske grunner ikke er mulig og det i henhold til loven er tillatt å behandle opplysningene.

 2. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
  Følgende lovbestemmelser gjelder for behandling av personopplysninger:
  a) Når vi mottar samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, gjøres dette på bakgrunn av art. 6 nr. 1 bokstav a) i EUs personvernforordning (GDPR).
  b) I tilfeller hvor behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte har inngått, eller for å utføre tiltak før avtaleinngåelse, er dette basert på art. 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen.
  c) Dersom det er nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, vil art. 6 nr. 1 bokstav c) i personvernforordningen være rettslig grunnlag.
  d) Dersom behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse for vår virksomhet eller en tredjepart, og dersom interessene, de grunnleggende rettighetene frihetene til den registrerte ikke går foran den førstnevntes interesse, vil artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen utgjøre rettslig grunnlag for behandlingen.

 3. Sletting av opplysninger og lagringstid
  Vi sletter eller sperrer personopplysningene til den registrerte med en gang formålet med lagringen bortfaller. Vi er imidlertid forpliktet til å lagre data utover dette dersom det er foreskrevet av EU eller den tyske lovgiveren i form av forordninger, lover eller andre forskrifter. Dataene vil også slettes eller sperres i disse tilfellene når en lagringsperiode fastsatt i de ovennevnte forordningene utløper, med mindre videre lagring er nødvendig for avtaleinngåelse eller for å oppfylle en avtale.

II. Tilgjengeliggjøring av nettstedet og oppretting av loggfiler

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  Hver gang vårt nettsted hentes opp, samler systemet vårt automatisk inn data og informasjon fra systemet til den datamaskinen som anvendes. Følgende data er samlet inn:
  o informasjon om brukerens nettleser
  o brukerens IP-adresse
  o dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet
  o de besøkte sidene
  o nettstedet som brukeren hentet opp nettstedet til Giti Tire Deutschland GmbH fra.
  Vi lagrer disse dataene i loggfilene til systemet ditt, med unntak av brukerens IP-adresse eller andre data som tillater at dataene kan knyttes til en bruker.
  Hvis du henter opp sider eller filer på nettstedet vårt, og blir bedt om å skrive inn data om deg selv, opplyser vi om at denne dataoverføringen skjer via Internett og ikke er sikker. Dataene kan derfor bli tilgjengelig for uvedkommende eller forfalskes.

 2. Rettslig grunnlag for databehandling
  Rettslig grunnlag for midlertidig lagring av data er art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 3. Formålet med databehandling
  Vi er nødt til midlertidig å lagre IP-adressen til brukeren av nettstedet vårt, dvs. under besøket på nettstedet, slik at brukeren kan hente opp nettstedet på sin datamaskin. I dette ligger også vår berettigede interesse i databehandling i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 4. Lagringens varighet
  Opplysningene slettes med en gang de ikke lenger er nødvendige til det formål de ble samlet inn for. Ved innsamling av data for tilgjengeliggjøring av nettstedet slettes dataene når det gjeldende besøket avsluttes.

 5. Rett til protest og fjerning
  Ettersom det er nødvendig for driften av vårt nettsted, samler vi inn de ovennevnte dataene eller lagrer dem i loggfiler. Derfor har brukere ingen protestrett.

III. Bruk av informasjonskapsler ("cookies")

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  Ved et besøk på vårt nettsted kan informasjon lagres på datamaskinen din i form av en informasjonskapsel. Slike informasjonskapsler benyttes kun til å sikre driften av nettstedet. Andre informasjonskapsler (f.eks. knyttet til bruken av nettstedet) brukes kun på grunnlag av ditt samtykke (se våre retningslinjer for informasjonskapsler). Du kan når som helst nekte å akseptere informasjonskapsler også via innstillingene i nettleseren din. Vi påpeker imidlertid at du dermed kanskje ikke fullt ut kan benytte alle funksjonene på dette nettstedet. Rettslig grunnlag for databehandling
  Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler er art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 2. Formålet ved databehandling
  Formålet med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å forenkle bruken av nettsteder for brukerne. Noen av funksjonene i vårt nettsted kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Disse krever at nettleseren gjenkjennes selv etter at man har gått inn på en ny nettside
  Brukerdata som samles inn av teknisk nødvendig informasjonskapsler, brukes ikke til å opprette brukerprofiler
  I disse formålene ligger også vår berettigede interesse i å behandle personopplysninger i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 3. Lagringens varighet, rett til protest og fjerning
  Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres derfra til vårt nettsted. Hver bruker kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Hvis informasjonskapsler deaktiveres på nettstedet vårt, kan det hende at det ikke er mulig å bruke alle funksjonene til nettstedet fullt ut.

IV. E-postadresse

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  På vårt nettsted kan brukeren kontakte Giti Tire Deutschland GmbH via den oppgitte e-postadressen. I slike tilfeller vil brukerens personopplysninger som sendes inn via e-post, lagres for å kunne kommunisere med brukeren. Opplysningene gis ikke videre til tredjeparter.

 2. Rettslig grunnlag for databehandling
  Rettslig grunnlag for databehandling i tilfeller der samtykke er gitt av brukeren, er art. 6 nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen og som et resultat av overføring via e-post art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 3. Formålet med databehandlingen
  Formålet med databehandlingen er å kunne kommunisere med deg.

 4. Lagringens varighet
  Vi sletter dataene med en gang de ikke lenger er nødvendige til det formål de ble samlet inn for. Med hensyn til personopplysningene som sendes via e-post, vil da dette være tilfellet når den gjeldende kommunikasjonen med deg er avsluttet og en lovfestet frist for eventuelle sivile krav og/eller oppbevaringsperioder i forbindelse med forskriftsmessig regnskapsføring er utløpt. Samtalen er avsluttet når det fremgår av omstendighetene at det gjeldende saksforholdet er endelig avklart.

 5. Rett til protest og fjerning
  Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke til at dine personopplysninger behandles og protestere mot videre lagring av dine personopplysninger. Uten kontaktopplysningene kan det i slike tilfeller ikke føres en korrespondanse lenger.
  Dersom dette er tilfellet, ber vi deg ta direkte kontakt med oss på info@giti.de. Alle personopplysninger som er blitt lagret i forbindelse med henvendelsen, vil da slettes.

  V. Mottak av Giti-nyhetsbrevet

 6. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  På vårt nettsted tilbyr vi interesserte brukere muligheten til å abonnere på et nyhetsbrev gratis. Deltakelse er frivillig for brukeren.
  Hvis du vil abonnere på vårt nyhetsbrev, trenger vi din e-postadresse og en bekreftelsen på at du eier den oppgitte e-postadressen, i tillegg til at du må godta mottak av nyhetsbrevet og eventuell reklame i det. Vi ber også om for- og etternavn, kjønn og fødselsdato for å kunne tilpasse nyhetsbrevet eller e-posten. Disse personopplysningene til brukeren lagres for å kunne kommunisere med brukeren. Opplysningene gis ikke videre til tredjeparter.
  I forbindelse med databehandlingen for forsendelsen av nyhetsbrev gis ingen opplysninger videre til tredjeparter. Opplysningene brukes utelukkende til å sende nyhetsbrevet.

 7. Rettslig grunnlag for databehandling
  Nyhetsbrevet sendes på grunnlag av brukerens abonnering på nyhetsbrevet. Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene er, dersom brukerens samtykke foreligger, art. 6 nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen.

 8. Formålet med databehandlingen
  Formålet med databehandlingen er å kunne sende deg nyhetsbrevet og for å kunne kommunisere med deg.

 9. Lagringens varighet
  Vi sletter dataene med en gang de ikke lenger er nødvendige til det formål de ble samlet inn for. Dette er tilfellet dersom du sier opp et abonnement på nyhetsbrevet, dersom du protesterer mot behandling av dine personopplysninger eller dersom vi avvikler nyhetsbrevet. Den registrerte kan når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevet.

 10. Rett til protest og fjerning
  Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke til at dine personopplysninger behandles og protestere mot videre lagring av dine personopplysninger. Uten kontaktopplysningene kan det i slike tilfeller ikke sendes nyhetsbrev lenger.
  Dersom dette er tilfellet, ber vi deg ta direkte kontakt med oss på info@giti.de. Alle personopplysninger som er blitt lagret i forbindelse med henvendelsen, vil da slettes.

VI. E-handel

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  På nettstedet vårt tilbyr vi brukere en plattform for kjøp av Giti-produkter på nett. Som del av avtaleinngåelsen samles det vanligvis inn personopplysninger fra avtaleparten (især navn, adresse, kontoopplysninger eller kredittkortopplysninger). Skulle kjøperen bli forsinket med betalingen, forbeholder vi oss retten til å videresende personopplysningene til et inkassobyrå for innkreving.

 2. Rettslig grunnlag for databehandlingen
  Rettslig grunnlag for databehandlingen er art. 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.

 3. Formålet med databehandlingen
  Formålet med databehandlingen er å kunne oppfylle og utføre kjøpsavtalen med den registrerte.

 4. Lagringens varighet
  Vi sletter dataene med en gang de ikke lenger er nødvendige til det formål de ble samlet inn for. Dette er tilfellet dersom en lovfestet frist for sivile krav og oppbevaringsperioder i forbindelse med forskriftsmessig regnskapsføring (for tiden 10 år) utløper.

 5. Mulighet til protest og fjerning
  Ettersom innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle og utføre avtalen, har den registrerte ingen mulighet til protest eller fjerning.

VII. Bruk av Google Analytics

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker såkalte “informasjonskapsler”, tekstfiler lagret på datamaskinen din, som muliggjør analyse av den måten du bruker nettstedet på. Den informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet, overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. I tilfelle av aktivering av IP-anonymisering på dette nettstedet, blir din IP-adresse forkortet på forhånd av Google i medlemslandene i EU eller i andre EØS-land. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA og forkortes der. Google vil benytte den informasjonen som er innhentet på vegne av operatøren av dette nettstedet, for å evaluere bruken av nettstedet, opprette rapporter om nettstedsaktivitet og tilby øvrige tjenester som er forbundet med nettstedsbruken og Internett-bruken, overfor nettstedsoperatøren. Den IP-adressen som overføres fra din nettleser i forbindelse med Google Analytics, vil ikke sammenstilles med andre data av Google. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i nettleserprogramvaren din; vi gjør imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan du ikke bruke alle funksjonene på dette nettstedet i fullt omfang. Videre kan du forhindre at Google registrerer og behandler de dataene (inkl. din IP-adresse) som genereres av informasjonskapselen og er relatert til din bruk av nettstedet, ved å laste ned og installere den plugin-modulen som er tilgjengelig på følgende lenke: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 2. Rettslig grunnlag for databehandlingen
  Rettslig grunnlag for databehandlinger er art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 3. Formålet med databehandlingen
  Formålet med å bruke informasjonskapsler er å forenkle bruken av nettsteder for brukerne. Noen av funksjonene i vårt nettsted kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Disse krever at nettleseren gjenkjennes selv etter at man har gått inn på en ny nettside.
  Brukerdata som samles inn av informasjonskapsler, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.
  I disse formålene ligger også vår berettigede interesse i å behandle personopplysninger i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 4. Lagringens varighet, rett til protest og fjerning
  Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres derfra til vårt nettsted. Hver bruker kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Hvis informasjonskapsler deaktiveres på nettstedet vårt, kan det hende at det ikke er mulig å bruke alle funksjonene til nettstedet fullt ut.

VIII. Bruk av Google Tag Manager
Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Inc.

Google Tag Manager er et verktøy vi bruker til å integrere sporings- og statistikkverktøy på nettstedet vårt. Google Tag Manager vil ikke selv opprette brukerprofiler, lagre informasjonskapsler eller utføre uavhengige analyser. Det brukes kun til å administrere og vise verktøyene som integreres ved hjelp av løsningen. Google Tag Manager vil imidlertid samle inn IP-adressen din, og denne kan bli overført til Googles morselskap i USA.
Bruk av Google Tag Manager gjøres på grunnlag av art. 6, para. 1 (f) i GDPR. Operatøren av nettstedet har en legitim interesse av å raskt og enkelt integrere og administrere ulike verktøy på nettstedet. Forutsatt at det er bedt om nødvendig samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6, para. 1 (a) i GDPR. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

Du finner mer informasjon om behandling med Google Tag Manager, i Googles personvernerklæring.

IX. Personvernerklæring for Facebook Social Plugin

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  Vårt nettsted bruker Social Plugins fra nettverket facebook.com som drives av Facebook Inc., USA (”Facebook”). Når du går inn på en av våre nettsider hvor det er integrert en “plug-in”, oppretter nettleseren din en direkte tilkobling til serverne til Facebook. Innholdet i plug-in-en overføres fra Facebook direkte til nettleseren din, og integrerer den i nettstedet. Gjennom integrering av plug-in-ene mottar Facebook informasjon om at du har hentet opp den gjeldende siden på vår nettsted. Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook knytte besøket til din Facebook-konto. Hvis du samhandler med "plug-in-en" for eksempel ved å aktivere "Liker"-knappen eller legger igjen en kommentar, blir tilsvarende informasjon overført direkte fra nettleseren til Facebook og lagret der.

 2. Rettslig grunnlag for databehandlingen
  Rettslig grunnlag for databehandlinger er art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 3. Formål med databehandlingen
  Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene, så vel som dine tilhørende rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, kan du finne i personverninformasjonen til Facebook. de-de.facebook.com/policy.php

 4. Lagringens varighet, mulighet til protest og fjerning
  Hvis du ikke vil at Facebook skal samle inn data om deg via våre nettsider, må du logge deg ut av Facebook før du besøker nettstedet vårt.

X. Personvernerklæring for Twitter

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  Vi har integrert funksjoner av tjenesten Twitter på sidene våre. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc., USA. Ved å bruke Twitter og funksjonen “Re-Tweet” knyttes de nettstedene du besøker, til Twitter-kontoen din og deles med andre brukere. Disse dataene sendes også videre til Twitter.

 2. Rettslig grunnlag for databehandlingen
  Rettslig grunnlag for databehandlinger er art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

 3. Formål med databehandlingen
  Formålet med og omfanget av Twitters behandling og bruk av dataene, så vel som dine tilhørende rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, kan du finne i personverninformasjonen til Twitter (twitter.com/privacy).

 4. Lagringens varighet, mulighet til protest og fjerning
  Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke blir informert om de overførte dataenes innhold samt deres bruk av Twitter. For mer informasjon kan du se personvernerklæringen til Twitter på twitter.com/privacy. Du kan endre personverninnstillingene dine på Twitter i kontoinnstillingene på twitter.com/account/settings.

XI. Sosiale medienettverk

 1. Metaplattformer
  – Vi driver en eller flere selskapsnettsteder ("fansider") på meta-sosiale medier-nettverkene Facebook og Instagram, spesielt for selvbilde, merkevarebygging, men også for kundekommunikasjon og rekruttering.
  – Vi behandler kun dataene dine – bortsett fra eventuelle ytterligere prosedyrer nedenfor – hvis du kontakter oss via plattformen. I dette tilfellet samler Facebook inn dataene dine og gjør dem tilgjengelige for oss. Under visse omstendigheter kan lagring og videre behandling hos oss også finne sted. Behandlingen av dine personopplysninger i tilfelle en forespørsel eller søknad er basert på våre andre relevante databeskyttelseserklæringer.
  • Avhengig av saken er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger behandling for å initiere og gjennomføre en kontrakt med deg i samsvar med artikkel 6 (1) (b) GDPR eller på grunnlag av vår legitime interesse i å kommunisere med brukere og vårt offentlige bilde med det formål å annonsere i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR.
  • Hvis du har gitt leverandøren av sosiale nettverk ditt samtykke til databehandlingen beskrevet ovenfor med virkning for oss, er det juridiske grunnlaget artikkel 6 (1) (a) GDPR.
   Videre kan vi samle inn data fra besøkende på selskapets nettsted dersom visningen som besøkende kan defineres som behandling. Vi lagrer ikke disse dataene - underlagt de ytterligere prosedyrene som er oppført nedenfor - men ikke i våre egne systemer, og de blir heller ikke systematisk behandlet videre gjennom sporadiske bekreftelser. For disse behandlingstrinnene gjelder vår informasjon om ansvarlig instans, personvernombudet og erklæringen om dine rettigheter som registrert.
  • Vi vil gjerne påpeke at for eventuell videre behandling på fansidene våre, databeskyttelseserklæringen til Meta Platforms, Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) eller Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) gjelder. Dataoverføringen til tredjeland er basert på bruk av standard kontraktuelle klausuler i henhold til EU-kommisjonen: https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
  • Ytterligere detaljert informasjon om databehandling av Facebook og de tilsvarende innsigelsesalternativene finnes på https://www.facebook.com/about/privacy/ og på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing . Meta er leverandøren av disse tjenestene og er den eneste autorisert til å gi fullstendig informasjon om databehandling på Facebook.
  • Ytterligere informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene av Instagram, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, finnes i databeskyttelseserklæringen til
  • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ eller https://help.instagram.com/155833707900388/

 2. YouTube
  – Vi driver ett eller flere selskapsnettsteder på Google Inc.s YouTube sosiale medienettverk, spesielt for selvbilde.
  – Vi antar at denne avgjørelsen kan brukes analogt på andre sosiale nettverk, inkludert YouTube. Så langt er vi ikke klar over at YouTube tilbyr en avtale som oppfyller kravene i Art. 26.
  • Vi vil gjøre oppmerksom på at du bruker YouTube-kanalen som tilbys her og funksjonene på egen risiko. Dette gjelder spesielt for bruken av de interaktive funksjonene (f.eks. dele, like, mislike, kommentere).
   – Vi behandler kun dataene dine hvis du kontakter oss via YouTube-plattformen. I dette tilfellet samler YouTube inn dataene dine og gjør dem tilgjengelige for oss.
   – Under visse omstendigheter kan også lagring og viderebehandling hos oss finne sted. Behandlingen av dine personopplysninger er da basert på en av våre andre databeskyttelseserklæringer, avhengig av hvilken gruppe registrerte du tilhører.
   – I tillegg kan vi samle inn data fra besøkende på selskapets nettsted dersom visningen som besøkende kan defineres som behandling. Vi lagrer imidlertid ikke disse dataene i våre egne systemer, og de behandles heller ikke systematisk videre gjennom sporadisk bekreftelse.
  • Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er, avhengig av saken, behandlingen for å initiere og gjennomføre en kontrakt med deg i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 lit b GDPR (f.eks. for spørsmål om produkter eller tjenester) eller på grunnlag av vår legitime interesse i kommunikasjon med brukere og vår eksterne presentasjon med det formål å annonsere i samsvar med artikkel 6 (1) setning 1 lit. f GDPR. Hvis du har gitt den sosiale nettverksleverandøren ditt samtykke til databehandlingen beskrevet ovenfor med virkning for oss, er det juridiske grunnlaget Art. 6 (1) (a) GDPR.
   – For disse behandlingstrinnene gjelder vår informasjon om ansvarlig instans, personvernombudet og erklæringen om dine rettigheter som registrert.
  • Vi vil gjerne påpeke at for eventuell videre behandling på YouTube-kanalen vår, databeskyttelseserklæringen fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faks: +353 (1) 436 1001 eller alternativt Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA gjelder. Vi har ingen varig kunnskap og ingen innflytelse på typen og omfanget av dataene som behandles av Google, typen behandling og bruk eller overføring av disse dataene til tredjeparter. Vi har ingen effektive kontrollmuligheter i denne forbindelse. Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger av YouTube finner du her:
   Brukerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
   For databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
   Personvernregler: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
  • I tilfeller hvor personopplysninger overføres til USA, gjelder standard kontraktsbestemmelser.

 3. LinkedIn
  – Vårt firma driver en sosial mediekanal på LinkedIn-plattformen.
  – Vi behandler kun dataene dine hvis du kontakter vår personalavdeling via LinkedIn-plattformen eller søker på en utlyst stilling via LinkedIn for nettopp disse formålene. I dette tilfellet samler LinkedIn inn dataene dine og gjør dem tilgjengelige for oss.
  • Avhengig av saken er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger behandling for å initiere og gjennomføre en kontrakt med deg i samsvar med artikkel 6 (1) (b) GDPR eller på grunnlag av vår legitime interesse i å kommunisere med brukere og vårt offentlige bilde med det formål å annonsere i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR.
  • Hvis du har gitt leverandøren av sosiale nettverk ditt samtykke til databehandlingen beskrevet ovenfor med virkning for oss, er det juridiske grunnlaget artikkel 6 (1) (a) GDPR.
   – Under visse omstendigheter kan også lagring og viderebehandling hos oss finne sted. Behandlingen av dine personopplysninger i tilfelle en søknad er basert på vår databeskyttelseserklæring for søkere.
   – I tillegg kan vi samle inn data fra besøkende på selskapets nettsted dersom visningen som besøkende kan defineres som behandling. Vi lagrer imidlertid ikke disse dataene i våre egne systemer, og de behandles heller ikke systematisk videre gjennom sporadisk bekreftelse.
   – For disse behandlingstrinnene gjelder vår informasjon om ansvarlig instans, personvernombudet og erklæringen om dine rettigheter som registrert.
  • For eventuell tilleggsbehandling vil vi påpeke at databeskyttelseserklæringen til LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (heretter: LinkedIn) gjelder for vår LinkedIn-selskapsside.
  • For mer informasjon om hvordan LinkedIn behandler personopplysninger, se https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 4. Xing
  – Vi driver en eller flere bedriftsnettsteder på det profesjonelle sosiale medienettverket XING, spesielt for selvportrett, men også for rekruttering.
  – Vi antar at denne avgjørelsen kan brukes analogt på andre sosiale nettverk, inkludert XING. Så langt er vi ikke kjent med at XING tilbyr en avtale som oppfyller kravene i Art.26.
  – Vi behandler kun dataene dine hvis du kontakter vår personalavdeling via XING-plattformen eller søker på en utlyst stilling via XING. I dette tilfellet samler XING inn dataene dine og gjør dem tilgjengelige for oss. Under visse omstendigheter kan lagring og videre behandling hos oss også finne sted. Behandlingen av dine personopplysninger i tilfelle en søknad er basert på vår databeskyttelseserklæring for søkere.
  • Avhengig av saken er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger behandling for å initiere og gjennomføre en kontrakt med deg i samsvar med artikkel 6 (1) (b) GDPR eller på grunnlag av vår legitime interesse i å kommunisere med brukere og vårt offentlige bilde med det formål å annonsere i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR.
  • Hvis du har gitt leverandøren av sosiale nettverk ditt samtykke til databehandlingen beskrevet ovenfor med virkning for oss, er det juridiske grunnlaget artikkel 6 (1) (a) GDPR.
   – Under visse omstendigheter kan også lagring og viderebehandling hos oss finne sted. Behandlingen av dine personopplysninger i tilfelle en søknad er basert på vår databeskyttelseserklæring for søkere.
   – I tillegg kan vi samle inn data fra besøkende på selskapets nettsted dersom visningen som besøkende kan defineres som behandling. Vi lagrer imidlertid ikke disse dataene i våre egne systemer, og de behandles heller ikke systematisk videre gjennom sporadisk bekreftelse.
   – For disse behandlingstrinnene gjelder vår informasjon om ansvarlig instans, personvernombudet og erklæringen om dine rettigheter som registrert.
  • Vi vil gjerne påpeke at for eventuell videre behandling på XING-selskapets nettsted, databeskyttelseserklæringen til NEW WORK SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland, tlf.: +49 40 419 131-0, faks: + 49 40 419 131-11, e-post: info@xing.com, (heretter: XING) gjelder. Ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger av XING finner du her: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 5. Tik Tok
  • Vi opprettholder en eller flere tilstedeværelser på det sosiale nettverket Tik Tok for å kommunisere med brukerne som er registrert der og for å gi informasjon om selskapet, produktene og tjenestene våre.
  • Vi behandler dataene dine som du sender oss via disse nettverkene for å kommunisere med deg og svare på meldingene dine der.
   – Under visse omstendigheter kan også lagring og viderebehandling hos oss finne sted. Behandlingen av dine personopplysninger i tilfelle en søknad er basert på vår databeskyttelseserklæring for søkere.
   – I tillegg kan vi samle inn data fra besøkende på selskapets nettsted dersom visningen som besøkende kan defineres som behandling. Vi lagrer imidlertid ikke disse dataene i våre egne systemer, og de behandles heller ikke systematisk videre gjennom sporadisk bekreftelse.
   – For disse behandlingstrinnene gjelder vår informasjon om ansvarlig instans, personvernombudet og erklæringen om dine rettigheter som registrert.
  • Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er vår legitime interesse i å kommunisere med brukere og vårt offentlige bilde med det formål å annonsere i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 lit f GDPR.
  • Hvis du har gitt leverandøren av sosiale nettverk ditt samtykke til databehandlingen beskrevet ovenfor med virkning for oss, er det juridiske grunnlaget artikkel 6 (1) (a) GDPR.
  • For eventuell tilleggsbehandling vil vi påpeke at databeskyttelseserklæringen til TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irland gjelder for selskapets nettsted.
  • Ytterligere informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene av Tik Tok, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, finnes i Tik Toks databeskyttelseserklæring: https ://www.tiktok.com/legal/ personvernerklæring

XII. Personvernerklæring for konkurranser og kupongkampanjer

 1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen
  Vi samler også inn personopplysninger i forbindelse med konkurranser og kupongkampanjer. Disse opplysningene (e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato) vil bli brukt til å informere vinnerne. Hvis vi avholder en konkurranse med en av våre partnere, sender vi vinnernes data til våre partnere med det formål å varsle og/eller sende premien, såfremt dette er nødvendig i et konkret tilfelle.

 2. Rettslig grunnlag for databehandlingen
  Rettslig grunnlag for databehandling i tilfeller der samtykke er gitt av brukeren, er art. 6 nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen og art. 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til vilkårene for deltakelse i konkurranser eller kupongkampanjer.

 3. Formål med databehandlingen
  Formålet med databehandlingen er å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til vilkårene for deltakelse i konkurranser eller kupongkampanjer.

 4. Lagringens varighet
  Vi sletter dataene med en gang de ikke lenger er nødvendige til det formål de ble samlet inn for. Med hensyn til personopplysningene som sendes via e-post, vil da dette være tilfellet når den gjeldende kommunikasjonen med deg er avsluttet og en lovfestet frist for eventuelle sivile krav og/eller oppbevaringsperioder i forbindelse med forskriftsmessig regnskapsføring er utløpt. Samtalen er avsluttet når det fremgår av omstendighetene at det gjeldende saksforholdet er endelig avklart.

 5. Rett til protest og fjerning
  Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke til at dine personopplysninger behandles og protestere mot videre lagring av dine personopplysninger. Uten kontaktopplysningene kan det i slike tilfeller ikke føres en korrespondanse lenger.
  Dersom dette er tilfellet, ber vi deg ta direkte kontakt med oss på info@giti.de. Alle personopplysninger som er blitt lagret i forbindelse med henvendelsen, vil da slettes.

XIII. Den registrertes rettigheter
Hvis du dine personopplysninger behandles eller har blitt behandlet, har du følgende rettigheter overfor Giti Tire Deutschland GmbH:

 1. Rett til innsyn
  Du kan anmode om en bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis ja kan du anmode om følgende informasjon:
  (1) behandlingsformålene;
  (2) kategoriene av de personopplysningene som behandles;
  (3) mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til;
  (4) hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden;
  (5) retten til å anmode Giti Tire Deutschland GmbH om retting eller sletting av dine personopplysninger, en rett til begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, eller til å protestere mot nevnte behandling;
  (6) retten til å klage til en tilsynsmyndighet;
  (7) all tilgjengelig informasjon om opplysningenes kilde dersom personopplysningene ikke er innhentet fra den registrerte;
  (8) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for deg.

 2. Rett til retting
  Du har rett til retting og/eller fullstendiggjøring overfor Giti Tire Deutschland GmbH dersom de behandlede personopplysningene som vedrører deg, er uriktige eller ufullstendige. Giti Tire Germany GmbH skal foreta rettingen umiddelbart.

 3. Rett til begrensning av behandling
  Du har rett til å kreve av oss at behandlingen begrenses dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende:
  (1) du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for Giti Tire Deutschland GmbH å kontrollere riktigheten av personopplysningene;
  (2) behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses;
  (3) Giti Tire Deutschland GmbH trenger ikke lenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav, eller
  (4) dersom du har protestert mot behandlingen iht. art. 21 nr. 1 i personvernforordningen og det ennå ikke er fastlagt om de berettigede grunnene til Giti Tire Deutschland GmbH går foran dine grunner.
  Dersom behandlingen av dine personopplysninger er blitt begrenset, skal slike personopplysninger, bortsett fra lagring, bare behandles med ditt samtykke eller for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav eller for å verne en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter eller av hensyn til viktige allmenne interesser i Unionen eller en medlemsstat.

 4. Rett til sletting
  Du har rett til å få personopplysninger om deg selv slettet uten ugrunnet opphold av Giti Tire Deutschland GmbH, og vi skal ha plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende:
  (1) Personopplysningene dine er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for.
  (2) Du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen har ligget til grunn for, i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) eller art. 9 nr. 2 bokstav a) i personvernforordningen, og det finnes ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
  (3) Du protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i personvernforordningen, og finnes ikke mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, eller du protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2 i personvernforordningen.
  (4) Dine personopplysninger er blitt behandlet ulovlig.
  (5) Dine personopplysninger må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som vi er underlagt.
  (6) Dine personopplysninger er blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i personvernforordningen.
  Dersom Giti Tire Deutschland GmbH har offentliggjort dine personopplysninger og i henhold til art. 17 nr. 1 i personvernforordningen har plikt til å slette personopplysningene, skal vi, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene, treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å underrette behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om at du som registrert har anmodet om at nevnte behandlingsansvarlige skal slette alle lenker til, kopier eller reproduksjoner av nevnte personopplysninger.
  Rett til sletting får ikke anvendelse dersom nevnte behandling er nødvendig
  (1) for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
  (2) for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som Giti Tire Deutschland GmbH er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som Giti Tire Deutschland GmbH er pålagt;
  (3) av hensyn til allmennhetens interesse på området folkehelse i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav h) og i) samt artikkel 9 nr. 3 i personvernforordningen;
  (4) for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav.

 5. Rett til informasjon
  Dersom du har gjort bruk av din rett til retting, sletting eller begrensning av behandling overfor den behandlingsansvarlige, er vi forpliktet til å informere alle mottakere som har fått innsyn i dine personopplysninger, om denne rettingen eller slettingen av opplysningene eller begrensningen av behandling, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer uforholdsmessig store kostnader. I tillegg er vi forpliktet til å informere deg på forespørsel om disse mottakerne.

 6. Rett til dataportabilitet
  Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette, dersom
  (1) behandlingen er basert på samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) eller art. 9 nr. 2 bokstav a) i personvernforordningen eller på en avtale i henhold til art 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen, og
  (2) behandlingen utføres automatisk.
  Når du utøver denne retten, skal du dessuten, når det er teknisk mulig, ha rett til å få overført dine personopplysninger direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig. Dette skal ikke ha negativ innvirkning på andres friheter og rettigheter.

 7. Rett til innsigelse
  Du har til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, rett til å fremme innsigelse mot behandling av personopplysninger om deg, og som har grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f) i personvernforordningen, herunder profilering med grunnlag i nevnte bestemmelser.
  Giti Tire Deutschland GmbH skal ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fremme, utøve eller forsvare rettslige krav.
  Dersom dine personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring, har du til enhver tid ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som angår deg, til slik markedsføring.
  Dersom du protesterer mot behandling med henblikk på direkte markedsføring, skal dine personopplysninger ikke lenger behandles for slike formål.

 8. Rett til tilbaketrekning av den personvernrettslige samtykkeerklæringen
  Du har rett til når som helst å trekke tilbake din personvernrettslige samtykkeerklæring. Tilbaketrekningen av samtykket påvirker ikke lovligheten av den behandlingen som er utført frem til tilbaketrekningen på grunnlag av samtykket.

 9. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
  Dersom du mener at vi har brutt gjeldende personvernbestemmelser ved å behandle personopplysninger om deg, har du uavhengig av andre rettsmidler rett til å klage til tilsynsmyndigheten i delstaten Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, tlf.: 0511 120 4500, Faks: 0511 120 4599, også.

 10. Navn og adresse til den behandlingsansvarlige
  Den behandlingsansvarlige i henhold til personvernforordningen og andre nasjonale personvernlover samt øvrige personvernrettslige bestemmelser er:

Giti Tire Germany GmbH
Hollerithallee 18 A
30419 Hannover
Tyskland
Telefon: +49(0) 511-5153 56-0
Faks: +49(0) 511-5153 56-10
E-post: info@eu.giti.com

 1. Navn og adresse til den behandlingsansvarlige
  Behandlingsansvarlig for Giti Tire Deutschland GmbH er:

Streit GmbH Management Systems
Frühlingstraße 8
13158 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 – 98 19 3 – 116
Faks: +49 (0) 30 – 98 19 3 - 135
E-postadresse: ds-auftragter@streit-online.de

Hannover, juli 2022
Giti Tire Deutschland GmbH