Forklaring av EU-merkingen

I 2012 innførte EU krav til hvordan dekk skal merkes med informasjon om drivstoffeffektivitet, våtgrep og ekstern rullestøy (forordning (EF) 1222/2009 endret ved forordning (EU) 228/2011 og forordning (EU) 1235/2011). Målet var å gjøre veitransporten i Europa sikrere, mer miljøvennlig og mer kostnadseffektiv. Med denne merkingen fikk sluttbrukerne et bedre informasjonsgrunnlag når de skulle velge dekk. Denne merkingsforskriften gjaldt i åtte år.

For å ytterligere forbedre dekkenes sikkerhets- og miljøinformasjon ble (EF) 1222/2009 erstattet av den oppgraderte forordningen (EU) 2020/740. Denne forordningen trådte i kraft 1. mai 2021.

De viktigste endringene:

 • Etikettoppsettet skal følge standarden for EU Ecolabel-merking.
 • Forbrukerne skal ha tilgang til informasjon om merkingen og produktet via en QR-kode på etiketten.
 • Organiseringen av etikettklassene ble endret.
 • Kun klasse A–E er tilgjengelig.
 • 3PMSF-symbolet for snøgrep skal være med på etiketten.
 • Isgrepsymbolet skal være med på etiketten (gjelder kun dekk til personbiler).
 • Etiketten er obligatorisk på lastebildekk (var tidligere ikke obligatorisk).


Den nye merkingsordningen gjelder for dekk til personbiler, lette lastebiler, busser og tunge lastebiler. Du finner mer informasjon om den nye EU-forordningen om merking av dekk på Europakommisjonens offisielle nettsted.

Alle dekk på markedet i EU må registreres i EUs database for energimerkede produkter (EPREL). Forbrukerne får ikke bare tilgang til den digitale etiketten, men også til et produktinformasjonsblad.

I tillegg får forbrukerne, via denne EU-portalen, tilgang til informasjon om alle dekk på markedet i EU. Forbrukerne har fått tilgang til en offentlig database, hvor de kan søke blant alle produktene som er registrert der.

Giti ønsker det oppgraderte merkingssystemet velkommen. Vi er overbeviste om at det vil veilede kundene våre til tryggere, mer stillegående og mer drivstoffeffektive dekk. Forsknings- og utviklingsteamet vårt har lagt mye arbeid i å utvikle dekk som oppfyller de strengeste sikkerhets- og miljøkravene, og vi er trygge på at kundene vil bli fornøyde.


Hvilken informasjon står på etiketten?
Dekketiketten har informasjon om produsenten, den interne produktkoden, dekkstørrelsen og dekklassen.
Den gir vurdering av fem ytelseskriterier:

 • drivstoffeffektivitet
 • våtgrep
 • ekstern støy fra kontakt med veioverflaten
 • snøgrep
 • isgrep

Ytelsen for drivstoffeffektivitet og våtgrep rangeres fra A (høyeste ytelse) til E (laveste ytelse). Når det gjelder støy, føres den målte verdien opp på etiketten sammen med bokstavene A, B og C (der A indikerer det laveste støynivået og C det høyeste).


Drivstoffeffektivitet
Drivstofforbruket påvirkes av rullemotstanden. Denne skyldes deformeringen av dekket under rotasjon og resulterer i energitap i form av varme.
Jo større deformeringen er, desto høyere er dekkets rullemotstand og desto mer drivstoff må til for å bevege kjøretøyet.
Lavere rullemotstand innebærer med andre ord lavere drivstofforbruk og dermed lavere utslipp – også når det gjelder CO2.
Etiketten viser ulike grader av "rullemotstand", der A er det mest "drivstoffeffektive" og E det minst effektive i klassen.
Den svarte pilen ved siden av klassifiseringen angir ytelsesnivået til produktet.
Kundene bør gjøres oppmerksom på at den faktiske drivstoffbesparelsen og trafikksikkerheten i høy grad avhenger av kjøreatferden, og da særlig følgende: miljøvennlig kjøring kan redusere drivstofforbruket betydelig, og dekktrykket må være korrekt og kontrolleres jevnlig for optimal drivstofføkonomi.


Våtgrep
Dekkets viktigste rolle er å skape sikkerhet – i alle typer vær.
Våtgrep er en av de viktigste egenskapene til alle dekk.
Det er vanskelig å oppnå maksimal ytelse på både støy, drivstoffeffektivitet og sikkerhetsaspekter som våtgrep.
Merkingen gir kundene muligheten til å selv velge hvilke egenskaper de vil prioritere.
Etiketten viser en skala med fem trinn. Dekk med «A» har det beste våtgrepet, mens dekk med «E» har det dårligste.

Obs! Du bør alltid respektere og overholde anbefalt avstand til bilen foran når du kjører.


Ekstern støy
Ekstern rullestøy vurderes på en tretrinns skala og måles i desibel (dB) i henhold til EUs støyforskrift ECE 117.

A = 3 dB under EUs gjeldende grenseverdi for produktet
B = overholder EUs gjeldende grenseverdi for produktet
C = overholder ikke EUs gjeldende grenseverdi for produktet

En økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell på støynivået. Faktisk betyr en økning på 3 dB en dobling av den eksterne støyen fra dekket.


Snøgrep
Når etiketten er utstyrt med 3PMSF-symbolet, er dette en garanti for at dekket er spesialutviklet for kjøring på snø og at det har bestått en objektiv test som regulert i ECE 117, noe som betyr at det har en viss grad av bedre snøgrep enn et såkalt referansedekk (SRTT).


Isgrep
Når etiketten er utstyrt med isgrepsymbolet, viser dette at dekket har kortere bremselengde på isdekte veier enn et såkalt referansedekk (SRTT), og at det har bestått en objektiv test som regulert i ECE 117.