Νομική ειδοποίηση

Επικοινωνία

Giti Tire Deutschland GmbH
21 ΧΛΜ Λ. Μαραθώνος
19009 Πικέρμι
Τηλέφωνο:0030 210 6039622
Φαξ: 0030 210 6039091
Ηλ. ταχυδρομείο: info@eu.giti.com

Αριθμός εμπορικού μητρώου:: HR-B 215376
Έδρα Επιμελητηρίου:: District Count Hannover
Αριθμός ΦΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 27 α του Νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας:
DE266888930
Διοίκηση: : Chia Hoong Tan, Huai Chin Lei

Παρά τον προσεκτικό έλεγχο του περιεχομένου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων. Οι φορείς εκμετάλλευσης των συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο.

Αυτή η νομική ειδοποίηση ισχύει επίσης για τη σελίδα Facebook «Giti Tire Deutschland» και την παρουσία στο YouTube «Giti Tire Deutschland»