Objaśnienie etykiety UE

W 2012 roku Unia Europejska wdrożyła wymogi dotyczące etykiet opon w zakresie prezentowania informacji na temat efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia opon. (Rozporządzenie (WE) 1222/2009 ze zmianami (WE) 228/2011 i (WE) 1235/2011). Celem tego zabiegu było zwiększenie bezpieczeństwa oraz efektywności środowiskowej i ekonomicznej transportu drogowego w Europie. Dzięki etykietom użytkownicy końcowi mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów przy zakupie opon. To rozporządzenie w sprawie etykietowania funkcjonowało przez 8 lat.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo opon i informować społeczeństwo o ich wpływie na środowisko naturalne, rozporządzenie (WE) 1222/2009 zostało zastąpione zaktualizowanym rozporządzeniem (UE) 2020/740. Rozporządzenie to zaczęło obowiązywać 1 maja 2021 roku.

Główne aktualizacje można podsumować następująco:

 • Układ etykiety będzie zgodny z unijnym standardem oznakowania ECO
 • Publiczny dostęp do etykiety i karty informacyjnej produktu możliwy poprzez kod QR umieszczony na etykiecie
 • Reorganizacja klas etykiet
 • Dostępne będą tylko klasy A–E
 • Wprowadzenie symbolu przyczepności na śniegu na etykiecie (3PMSF)
 • Wprowadzenie symbolu przyczepności na lodzie na etykiecie (dotyczy tylko opon do samochodów osobowych)
 • Etykieta będzie dodawana do opon do samochodów ciężarowych (wcześniej nie była wymagana)


Nowy system etykietowania obejmuje opony do samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych, autobusów i ciężarówek. Więcej szczegółów na temat nowego rozporządzenia UE dotyczącego etykietowania opon można znaleźć w oficjalnej witrynie internetowej Komisji UE.

Wszystkie opony, które znajdują się obecnie na rynku UE, będą musiały zostać zarejestrowane w unijnym portalu ekoprojektu/etykietowania (EPREL). Oprócz dostępu do samej etykiety w wersji cyfrowej można uzyskać dostęp do karty informacyjnej produktu.

Za pośrednictwem portalu UE obywatele mają teraz dostęp do informacji na temat wszystkich opon dopuszczonych do obrotu na rynku UE. Udostępniono publiczną bazę, w której można wyszukać każdy zarejestrowany produkt.

W Giti z entuzjazmem witamy ten zmodernizowany system etykietowania. Jesteśmy przekonani, że pozwoli naszym klientom korzystać z bezpieczniejszych, cichszych i bardziej oszczędnych pod względem zużycia paliwa opon. Nasz zespół badawczo-rozwojowy dołożył wszelkich starań, aby zaprojektować opony spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jesteśmy pewni, że nasi klienci będą z nich zadowoleni.


Jakie dane znajdują się na etykiecie?
Etykieta opony zawiera szczegółowe informacje dotyczące producenta, wewnętrznego kodu produktu, rozmiaru opony oraz klasy opony.
Na etykiecie znajduje się ocena pięciu kryteriów:

 • Efektywność paliwowa
 • Przyczepność na deszczu
 • Hałas zewnętrzny wynikający z kontaktu z nawierzchnią
 • Przyczepność na śniegu
 • Przyczepność na lodzie

W przypadku efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej nawierzchni osiągi wyrażone są za pomocą 5-stopniowej skali: od A (najwyższa efektywność) do E (najmniejsza efektywność). W przypadku hałasu zmierzona wartość znajduje się na etykiecie wraz z literami A, B, C (A oznacza najniższy poziom hałasu, a C – najwyższy poziom hałasu).


Efektywność paliwowa
Zużycie paliwa jest w dużej mierze uzależnione od oporów toczenia generowanych przez oponę. Deformacja podczas jazdy powoduje utratę energii w postaci temperatury. Im bardziej wzrasta temperatura tym większe są opory toczenia. Im opory są mniejsze tym pojazd zużywa mniej paliwa, zmniejsza się też emisja gazów, włączając dwutlenek węgla. Etykiety pokazują klasy “oporów toczenia” gdzie A jest klasą najbardziej efektywną, a E najmniej. Czarna strzałka wskazuje do jakiej klasy przypożądkowana jest dana opona. Zużycie paliwa zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj nawierzchni, styl jazdy, warunki pogodowe. Żeby zoptymalizować zużycie paliwa warto sprawdzać regularnie ciśnienie oraz stosować się do eko zasad podczas prowadzenia.


Przyczepność na deszczu
Najważniejszą rolą opony jest zapewnienie bezpieczeństwa – w każdych warunkach pogodowych.
Trakcja lub przyczepność na mokrej nawierzchni to jedna z najważniejszych cech użytkowych każdej opony.
Zwykle istnieje kompromis między osiągami związanymi z hałasem, efektywnością paliwową i bezpieczeństwem, np. kosztem przyczepności na mokrej nawierzchni.
Etykieta pozwoli klientom ustalić osobiste priorytety w zakresie preferowanych osiągów.
Na etykiecie opony będzie znajdować się ocena w 5-stopniowej skali, przy czym litera „A” oznacza najwyższy poziom przyczepności na mokrej nawierzchni, a „E” – najniższy.

Uwaga: Należy zawsze mieć świadomość drogi hamowania i zachowywać bezpieczne odległości podczas jazdy.


Hałas zewnętrzny
Poziom hałasu emitowanego przez opony wyrażony jest w 3-stopniowej skali i jest mierzony w decybelach (dB) względem poziomów hałasu określonych w przepisach UE (ECE117).
A = 3 dB mniej niż aktualna wartość graniczna UE danego produktu
B = Zgodność z aktualną wartością graniczną UE danego produktu.
C = Niezgodność z aktualną wartością graniczną UE danego produktu.

Wzrost o zaledwie kilka decybeli oznacza dużą różnicę w poziomie hałasu. W rzeczywistości różnica 3 dB podwaja ilość zewnętrznego hałasu generowanego przez oponę.


Przyczepność na śniegu
Symbol 3PMSF umieszczony na etykiecie gwarantuje, że opona została zaprojektowana specjalnie do użytku na śniegu i pomyślnie zaliczyła standaryzowany, obiektywny test określony w przepisach ECE117, co wskazuje, że opona zapewnia lepszą przyczepność na śniegu niż tzw. standardowa referencyjna opona testowa (SRTT, Standard Reference Test Tyre).


Przyczepność na lodzie
Symbol przyczepności na lodzie umieszczony na etykiecie oznacza, że opona zapewnia krótszą drogę hamowania na drogach pokrytych lodem w porównaniu do tzw. standardowej referencyjnej opony testowej (SRTT, Standard Reference Test Tyre) oraz że zaliczyła standaryzowany, obiektywny test określony w przepisach ECE117.