Enige uitleg omtrent labelling

De Europese Unie kondigde in 2009 de invoering aan van bandenetiketteringseisen ten aanzien van de weergave van informatie over de brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek alsmede het extern rollend geluid van banden. (Verordening 1222/2009 met wijzigingen EG / 228/2011 en EG / 1235/2011). Het doel is de veiligheid en de milieu- en economische efficiëntie van het wegvervoer in Europa te vergroten. Met de labelling kunnen eindgebruikers goed geinformeerde keuzes maken bij het kopen van banden. Deze etiketteringsregeling was 8 jaar van kracht.

Om de veiligheid van banden en milieu-informatie voor het publiek verder te verbeteren, werd de verordening (EG) 1222/2009 vervangenmet een verbeterde verordening (EU) 2020/740. Deze regeling is op 1 mei 2021 in werking getreden.

De voornaamste upgrades kunnen worden samengevat:

  • De lay-out van het label volgt de EU-standaard labelschema's voor milieubescherming
  • Openbare toegang tot het label en productinformatieblad via QR-code toegevoegd aan het label
  • Reorganisatie van labelklassen
  • Alleen de klassen A-E zijn beschikbaar
  • Introductie van Sneeuwvloksymbool op label (3PMSF)
  • Label wordt toegevoegd aan vrachtwagenbanden (was voorheen niet verplicht)Het nieuwe etiketteringssysteem heeft betrekking op banden van personenauto's, lichte vrachtwagens, bussen en vrachtwagens. Ga voor meer informatie over de nieuwe EU-verordening inzake bandenetikettering naar de officiële website van de Europese Commissie.

Alle banden die nu op de Europese markt worden gebracht, moeten worden geregistreerd in het EU Ecodesign/labelling-portaal (EPREL). Behalve toegang tot het digitale label zelf, is er ook toegang tot een productinformatieblad.

Via dit EU-portaal heeft het publiek nu ook toegang tot informatie over alle banden die op de EU-markt worden gebracht. Er is een openbare database beschikbaar gemaakt om te zoeken naar elk product dat daar is geregistreerd.

Zowel Giti als Truck Tyre Partner verwelkomen dit nieuwe labelsysteem, we zijn ervan overtuigd dat het onze klanten helpt om veiligere, stillere en efficiëntere banden te gebruiken. Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft grote zorg besteed bij het ontwerpen van banden die voldoen aan de hoogste veiligheids- en milieunormen en we zijn ervan overtuigd dat onze banden aan de wensen van onze klanten voldoen.


WELKE INFORMATIE GEEFT HET LABEL?
Op het bandenlabel staan details over de fabrikant, de interne productcode, de beschrijving van de bandenmaat en de bandenklasse.
Het beoordeelt 4 prestatiecriteria:

  • Brandstofefficiëntie
  • Grip op nat wegdek
  • Afrolgeluid van banden op het wegdek
  • Grip in de sneeuw

Voor brandstofefficiëntie en grip op nat wegdek wordt de prestatie uitgedrukt in 7 klassen, variërend van A (de meest efficiënte) tot E (de minst efficiënte). Voor geluid staat de gemeten waarde op het label samen met de letters A, B en C (A is de laagste geluidsklasse en C is de hoogste geluidsklasse).


BRANDSTOF EFFICIENTIE
Het brandstofverbruik wordt beïnvloed door de vervorming van de band tijdens het draaien, wat resulteert in energieverliezen in de vorm van warmte. Dit wordt de rolweerstand van de band genoemd. Hoe hoger de vervorming, hoe hoger de rolweerstand van de band en bijgevolg hoe meer brandstof nodig is om het voertuig naar voren te bewegen. Met andere woorden, minder rolweerstand betekent lager brandstofverbruik en dus lagere voertuigemissies, inclusief CO2. Het nieuwe label geeft verschillende cijfers weer in "rolweerstand", waarbij A het meest "brandstof-efficiënt" is en E het minst efficiënt is.
De zwarte pijl naast de gradering geeft het prestatieniveau van het product aan.

Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat de daadwerkelijke brandstofbesparing en verkeersveiligheid zeer afhankelijk zijn van het gedrag van chauffeurs, met name het volgende: eco-rijden kan het brandstofverbruik aanzienlijk verminderen; De bandenspanning moet correct zijn en regelmatig gecontroleerd worden om optimale brandstofefficiëntie te realiseren.


GRIP BIJ NAT WEGDEK
De belangrijkste rol van een band is om veiligheid te bieden - in alle weersomstandigheden.
Natte tractie of grip is een van de belangrijkste prestatiekenmerken van elke band.
Er is een bijzondere prestatie trade-off bij het combineren van geluid, brandstofefficiëntie en veiligheidsprestaties, zoals grip bij nat wegdek.
Met de labelling kunnen klanten hun voorkeur geven aan de eigenschappen die zij belangrijk vinden.
Op het etiket wordt een bereik van 5 cijfers weergegeven, waarbij banden met een "A" de hoogste niveaus van natte grip en "E" de laagste bieden.

N.B.: U dient tijdens het rijden altijd de aanbevolen remafstanden te respecteren en veilige afstanden aan te houden.


AFROLGELUID BUITEN HET VOERTUIG
De geluidsniveaus van buitenbanden zijn onderverdeeld in 3 categorieën en gemeten in decibel (dB) in vergelijking met de EU regulerende geluidsniveaus (ECE117).
A = 3 dB minder dan de huidige EU-grenswaarde voor dit product
B = Voldoet aan de huidige EU-grenswaarde voor dit product
C = Voldoet niet aan de huidige EU-grenswaarde voor dit product

Een toename van slechts enkele decibels betekent al een groot verschil in geluidsniveau. In feite verdubbelt een verschil van 3 dB de hoeveelheid extern geluid van de band.


GRIP IN DE SNEEUW
Wanneer het label het 3PMSF-symbool heeft, garandeert het echte winterprestaties door specifiek te zijn ontworpen voor gebruik in de sneeuw en heeft de band een gereguleerde objectieve test zoals uiteengezet in ECE117 doorstaan, wat aangeeft dat het een bepaald niveau van betere tractie op sneeuw heeft dan een zogenaamde SRTT-band (standaard referentie testband).