AZ UNIÓS CÍMKÉZÉS MAGYARÁZATA

Az EU 2012-ben bevezette a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó követelményeket a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyságára, nedves tapadására és külső gördülési zajára vonatkozó információk feltüntetésére vonatkozóan. (rendelet az 1222/2009, 228/2011/EK és 1235/2011/EK módosításokkal). Célja az európai közúti közlekedés biztonságának, környezeti és gazdasági hatékonyságának növelése volt. A címkézés lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy tájékozottabb döntést hozzanak a gumiabroncsok vásárlásakor. Ez a címkézési rendelet 8 évig volt hatályban.

A gumiabroncsok biztonságáról és környezetbarát jellegéről szóló információk további javítása érdekében az 1222/2009/EK rendelet helyébe a korszerűsített (EU) 2020/740 rendelet lépett. Ez a rendelet 2021. május 1-től van érvényben.

A legfontosabb változtatások röviden:

  • A címkézés elrendezése az EU szabványos ECO-címkézési rendszerét követi
  • A címkéhez hozzáadásra került egy QR-kód, amin keresztül általánosan hozzáférhető a címke és termékismertető adatlap
  • Átszervezték a címkeosztályokat.
  • Csak az A-E osztályok elérhetők
  • Bevezették a havas körülmények közötti tapadás címkéjét (3PMSF)
  • A címke már a tehergépkocsi gumiabroncsokra is felkerül (korábban nem volt kötelező)Az új címkézési rendszer a személygépkocsik, könnyű tehergépkocsik, autóbuszok és tehergépkocsik gumiabroncsaira vonatkozik. Az új uniós gumiabroncs-jelölési rendeletről további részleteket az EU Bizottság hivatalos honlapján talál.

Minden gumiabroncsot, amelyet az EU piacán forgalomba hoznak, regisztrálni kell az EU energiahatékonysági/címkézési portálján (EPREL). A digitális címkéhez való hozzáférés mellett egy termékismertető is elérhető.

Az uniós portálon keresztül a fogyasztók is hozzáférhetnek az uniós piacon forgalomba hozott gumiabroncsokra vonatkozó információkhoz. Nyilvános adatbázist tettek elérhetővé, amelyben bármely ott regisztrált termékre rákereshetünk.

Mi a Gitinél örülünk ennek a továbbfejlesztett címkézési rendszernek, meggyőződésünk, hogy ez a biztonságosabb, csendesebb és üzemanyag-takarékosabb gumiabroncsok használata felé tereli vásárlóinkat. Kutatás-fejlesztési csapatunk nagy gondot fordított a legmagasabb biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gumiabroncsok tervezésére, és biztosak vagyunk benne, hogy ez elégedetté teszi vásárlóinkat.


Miről tájékoztat a címke?
A gumiabroncs címkéje részletesen tájékoztat a gyártóról, a belső termékkódról, a gumiabroncs méretének leírásáról és a gumiabroncs osztályáról.
A tehergépkocsi-abroncsok esetében 4 teljesítménykritériumot osztályoz:

  • Üzemanyag-hatékonyság
  • Nedves körülmények közötti tapadás
  • Az útfelülettel való érintkezésből származó külső zaj
  • Havas körülmények közötti tapadás

Az üzemanyag-hatékonyság és a nedves körülmények közötti tapadás esetében a teljesítményt 5 osztályban határozzák meg, A-tól (a leghatékonyabb) E-ig (a legkevésbé hatékony). A zajszint esetében a mért érték az A, B, C betűkkel együtt szerepel a címkén (az A a legalacsonyabb zajszintű besorolás, a C pedig a legmagasabb zajszintű besorolás).


Üzemanyag-hatékonyság
Az üzemanyag-fogyasztást befolyásolja a gumiabroncsok forgás közbeni deformációja, ami hő formájában energiaveszteséget okoz. Ezt nevezzük a gumiabroncs gördülési ellenállásának. Minél nagyobb a deformáció, annál nagyobb a gumiabroncs gördülési ellenállása, és következésképpen több üzemanyagra van szükség a jármű előrehaladásához. Vagyis az alacsonyabb gördülési ellenállás alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást, és ezáltal alacsonyabb károsanyag-kibocsátást jelent a jármű számára, beleértve a CO2-kibocsátást is. A címkén a „gördülési ellenállás” különböző fokozatai jelennek meg, ahol az A a leginkább „üzemanyag-takarékos”, az E pedig a legkevésbé hatékony az osztályban. A besorolás melletti fekete nyíl jelzi a termék teljesítményszintjét.

Fel kell hívni a vásárlók figyelmét arra, hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás és a közlekedésbiztonság nagymértékben függ a járművezetők magatartásától, különös tekintettel a következőkre a környezetbarát vezetés jelentősen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást; az optimális üzemanyag-hatékonyság, a nedves körülmények közötti tapadás és a biztonság érdekében a gumiabroncsok nyomásának megfelelőnek kell lennie


Nedves körülmények közötti tapadás
A gumiabroncs legfontosabb szerepe a biztonság megteremtése – minden időjárási körülmények között.
A nedves körülmények közötti tapadás minden gumiabroncs egyik legfontosabb teljesítményjellemzője.
A zaj, az üzemanyag-hatékonyság és a biztonsági jellemzők, például a nedves körülmények közötti tapadás vonatkozásában általában kompromisszumot kell kötni a jellemzők között.
A címkézés lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy saját maguk határozzák meg az általuk preferált jellemzőket.
A címkén 5 besorolású skála szerepel, ahol az „A” jelű abroncsok biztosítják a legmagasabb szintű nedves körülmények közötti tapadást, az „E” pedig a legalacsonyabbat.

Megjegyzés: vezetés közben mindig tartsa be az ajánlott féktávolságot és tartson biztonságos távolságot.


Külső zaj
A gumiabroncsok külső zajszintjét 3 kategóriára osztják, és az EU szabályozási zajszintekhez (ECE117) viszonyítva decibelben (dB) mérik.
A = 3dB-lel kevesebb, mint a termékre vonatkozó jelenlegi EU-s határérték
B = Megfelel a termékre vonatkozó jelenlegi uniós határértéknek.
C = Nem felel meg a termékre vonatkozó hatályos uniós határértéknek.

Már néhány decibel növekedés is nagy különbséget jelent a zajszintben. Valójában egy 3 dB-es különbség megduplázza a gumiabroncsból származó külső zaj mértékét.


Havas körülmények közötti tapadás
Ha a címkén szerepel a 3PMSF szimbólum, akkor a gumiabroncs valódi téli teljesítőképességet garantál, mivel kifejezetten havas használatra tervezték, és az abroncs átment az ECE117 szabványban meghatározott szabályozott objektív teszten, ami azt jelzi, hogy bizonyos szinten jobb a havon való tapadása, mint az úgynevezett SRTT abroncsoknak. (Standard referencia teszt gumiabroncs)